Netop Nu Hvem er vi Vores historie Vores filosofi Fra jord til bord Links Gæstebog


I foråret 1988 besluttede vi at prøve noget andet end alm. planteavl, og da der dengang var gode priser på industrijordbær, og der var udviklet systemer til at "høste" jordbær med maskiner, blev vores interesse for jordbæravl vakt.

 
Vi besluttede derfor at plante et areal på ca 6,4 ha med dansk udviklede jordbærplanter, speciel udviklet til maskinhøst. Sorterne hed Primek og Mimek, udviklet ved forædlingsarbejde ved Statens Planteavls-forsøg.   September 88 startede plantningen. Lørdag morgen d. 3/9 kl 07.00, ankom 60.000 Primek planter, der skulle plantes i løbet af weekenden. 14 dage senere ankom et parti Mimek planter, ca 20.000 stk til plantning.

Derefter:
Pasning og plejning, radrensning, hakning som roer i gamle dage, 3 gange i løbet af foråret/sommeren 89, hvorefter mekanisk ukrudts-bekæmpelse ikke længere kunne praktiseres, idet marken skulle gro helt til med udløberne som udvikledes i løbet af 89. Nu var marken også hel ren, og der kunne på daværende tidspunkt købes effektive ukrudtsmidler til udsprøjtning.

 
Foråret 1990.
Nu er den første høst snart forestående, der er blomster i planterne, og planterne er groet rimeligt samme.
  Endelig, vores første jordbærhøst går i gang med den flunkende nye maskine. Herefter kan du i lyd og videoklip følge høsten og den videre proces i denne forbindelse.

 

VIDEOKLIP:
Jordbærrene, klar til at blive "høstet". Så starter vi maskinen, klar til "høstning".
Plukkebordet. Plukkebordet og frasortering af plantemateriale.
"Kassefolkene" og plukkebordet set fra oven. Elevatoren.
Grov størrelsessortering før jordbærrene "lander i kasserne". "Bonden" diskuterer maskinens funktion med "kassefolkene".
Der høstes, part 1. Der høstes, part 2.
Der er høstes, part 3. Jørgen Hammer ser interesseret til, han skal også have høstet med maskinen, når vi er færdige.
Der kan lige nås lidt mere frasortering. Færdigt arbejde, der er ikke flere bær på disse planter.
Ole kører bærrene til videre bearbejdning i vores lejede fabrikshal på Mors Jordbærrene vaskes.
Sidste sortering. Jordbærrene pakkes, og er nu klar til at blive kørt til frysehus.
Ny sending ankommet til vask, sortering og pakning.    

Sådan høstede vi i 4 år, dog med den forskel, at efter selve høsten, gennemgik den videre del af forarbejdningen en yderligere udvikling.

Der er nu blot et andet problem!

Prisen på industrijordbær er nu betydelig mindre, end da vi startede, og jordbærrene kan nu i mellemtiden købes fra andre lande, især de østeuropæiske lande, til priser der ligger under vores produktionspris.

Så nu starter vi salg direkte til forbrugeren.